Login

Register

User Registration

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

อย่าลืมกด LIKE 1589 ENGINEERING นะค่ะ

1589 More
1589 Headlines
รูปแบบการใช้งานโปรแกรม : รูปแบบการใช้งานโปรแกรม        SOLID EDGE:         Solid Edge® software is a complete hybrid 2D/3D CAD system that uses synchronous technology for accelerated design, faster revisions and better imported CAM Express 3-Axis Machining: Summary CAM Express software is an in-depth, highly flexible system that allows users to maximize the value of their investments in the latest, most efficient and most capable machine Company Profile: ชื่อบริษัท      1589 ENGINEERING LTD.,PART เราคือผู้จัดจำหน่าย Software Cad/Cam 3D อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีจุดประสงค์คือ ต้องการนำเ การฝึกอบรมที่ 1589 ENGINEERING: โครงการ 1589 ถ่ายทอดเทคโนโลยี :   ↵   โครงการ 1589 ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างงาน พัฒนาอาชีพ   วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม 1  เพื่อสร้างบุคลากรด้านการออกแบบและการผลิต (CAD/CAM/CNC) ให โครงการ “1589 สร้างช่างแม่พิมพ:     ที่มาของโครงการ                 ทีมงาน 1589 Engineering เป็นกลุ่มคนที่มีความชำนาญและเชี่ยวช ZW3D 2013 Overview CAD/CAM Des: NX 8.5 for Design: ง่ายต่อการออกแบบ Modular ที่ซับซ้อน   NX 8 แนะนำใหม่ส่วน "โมดูล" เทคโนโลยีที่ช่วยลดการสร้างแบบจำลองและการแก้ไขของการออกแบบที่ซับซ้อน กับโมดูลบางส่วนที่คุณสามารถแบ่งย่อยลงไปในกา NX 8.5 CAD: NX ™แบบบูรณาการชุดของ CAD, CAM, CAE และโปรแกรม PDM แปรรูปผลิตภัณฑ์พัฒนากระบวนการทั้งหมดด้วยการทำให้ บริษัท ที่จะลดของเสียในการปรับปรุงคุณภาพล่้นรอบเวลาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ NX เป็
 

โครงการ 1589 ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างงาน พัฒนาอาชีพ

Rate this item
(0 votes)

โครงการ “1589 สร้างช่างแม่พิมพ์ถวายพ่อหลวง 5 ธันวาคม 585 คน”

โครงการ “1589 สร้างช่างแม่พิมพ์ถวายพ่อหลวง 5 ธันวาคม 585 คน” 1589 สร้างช่างแม่พิมพ์ถวายพ่อหลวง 5 ธันวาคม 585 คน”

 

ที่มาของโครงการ

                ทีมงาน 1589 Engineering เป็นกลุ่มคนที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ทำงานในวงการอุตสาหกรรม กลุ่มงานแม่พิมพ์ มาร่วม 20 ปี เห็นว่ามีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานนี้เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีสถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศได้ผลิตบุคลากรเข้ามาจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมอยู่ ทีมงาน 1589 ต้องการร่วมสร้างบุคลากรด้านงานแม่พิมพ์ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น จึงอาสาใช้ทรัพยากรส่วนหนึ่งจากธุรกิจด้านการพัฒนางานอุตสาหกรรมของเรา มาทำงานเพื่อสังคมนี้

           

วัตถุประสงค์

                เพื่อร่วมทำความดีถวายองค์พ่อหลวง ในฐานะประชาชนไทย

                เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมด้านงานแม่พิมพ์ งานมาชีนนิ่งงานแคดแคม และที่เกี่ยวข้อง

                เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพสำหรับผู้สนใจ

                เพื่อยกระดับช่างอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถมากขึ้น

                เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป้าหมาย

                สร้างช่างกลุ่มงานแม่พิมพ์  แคด แคม มาชีนนิ่ง ออกแบบแม่พิมพ์ ที่มีคุณภาพ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบการฝึกอบรมและทำงานจริง เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ 585 รายชื่อผู้เข้าอบรม

 

หลักสูตรการฝึกอบรม อบรม ฟรี

 

งานเขียนแบบ3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ ( 3D CAD Technician) 

งานเขียนแบบ3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ ( 3D CAD Technician)

การทำโปรแกรมกัดงานด้วยคอมพิวเตอร์ ( CAM Technician)

การทำโปรแกรมกัดงานด้วยคอมพิวเตอร์ ( CAM Technician)

งานควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีและแคม ( CNC Milling& CAM Technician)

งานควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีและแคม ( CNC Milling & CAM Technician)

งานออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก( Plastic Injection Mold Design)

งานออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Metal Stamping Die Design)

งานออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ(Metal Stamping Die Design)

งานออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ( Plastic Injection Mold Design)

 

            1589 สร้างช่างแม่พิมพ์ถวายพ่อหลวง 5 ธันวาคม 585 คน

Last modified on
Administrator

Administrator

 1589  ENGINEERING LTD.,PART 

800-802 เอกชัย 90 แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร 10150

TEL. 081-829-1589  085-599-5981

FAX 02-415-5930

Email : 1589@1589eng.com

WWW.1589ENG.COM

www.facebook.com/1589eng

800-802 EKKACHAI 90 BANGBON BANGBON BANGKOK 10150 © 2013 www.1589eng.com | CAD CAM DESIGN. All rights reserved.